Az Egyesület tagjai

Céljai     Tagjai     Tevékenységünk     Projektek     Alapszabályzat

Személyes adatok:

Családnév:

Szőcs

Keresztnév:

Péter Levente

Születési dátum:

1974. szeptember 12.

Születési hely (magyarul és románul):

Székelyudvarhely - Hargita megye; Odorheiul Secuiesc - jud. Hargita

 

Munkahelyi adatok:

Főállású munkahelye:

Szatmár Megyei Múzeum; Muzeul Judeţean Satu Mare

Beosztása:

muzeológus

Munkahelyi címe:

Szatmár (Satu Mare), str. V. Lucaciu nr. 21  3900

Munkahelyi telefonszám:

40-261-737526

Tanulmányai:

Intézmény

Tamási Áron Elméleti Líceum; Székelyudvarhely

Kezdés ideje (év)

1988

Végzés ideje (év)

1992

 


Intézmény

"Babeş-Bolyai" Tudományegyetem, Fizika Kar, fizika szak, Kolozsvár

Kezdés ideje (év)

1992

Végzés ideje (év)

1996

 


Intézmény

"Babeş-Bolyai" Tudományegyetem, Történelem -Filozófia Kar, történelem szak, Kolozsvár

Kezdés ideje (év)

1993

Végzés ideje (év)

1997

 

Posztgraduális tanulmányok:

"Babeş-Bolyai"Tudományegyetem, Történelem -Filozófia Kar, 20. Századi történelem és nemzetközi kapcsolatok szak

Kezdés ideje: (év)

1997

Végzés ideje: (év)

1998

 

Doktorandusz:

Eötvös Lóránd TE, Régészettudományi Intézet, Középkori és Koraújkori Régészeti Tanszék

Kutatési téma:

Koraújkori kerámia Erdélyben.

Kezdés ideje: (év)

1998-tól

 

Intézmény:

MA., Közép Európa Egyetem, Medievisztika Tanszék

Kezdés ideje: (év)

2001

Végzés ideje: (év)

2002

 

Doktorandusz:

Közép Európa Egyetem, Medievisztika Tanszék

Kutatási téma:

Nemzetségi monostorok a középkori Magyarországon.

Kezdés ideje: (év)

2003-tól

 

Munkatárs a régészeti feltárásokon:

Hely

Feltárt terület

Ásatásvezető

Év

Körtvélyes (Ukrajna)

Kolostor

Dr. Adrian A. Rusu

1997-1998

Barcarozsnyó

Vár

Dr. Adrian A. Rusu

1998

Erdőd

Vár

Dr. Adrian A. Rusu

1998

Ákos

Polgármesteri hivatal

Dr. Adrian A. Rusu

1998

Szászmuzsna

Erődtemplom

Dr. Daniela Marcu

1999

Hadad

Református templom

Dr. Daniela Marcu

1999

Csanád

Római-katolikus templom

Dr. Daniela Marcu

2000

Gyulafehérvár

Római-katolikus székesegyház és érseki palota

Dr. Daniela Marcu

2002-2003

 

Ásatásvezető a régészeti feltárásokon:

 

Hely

Feltárt terület

Év

Ákos

Református templom

1998-2000, 2002-2003

Nagykároly-Bobáld

Bronzkori tell, középkori temető és templom ( a középkori részleg vezetője)

2001

Székelyudvarhely

Csonkavár

2002

Nagybánya

Fekete Sas Ház (közösen Angel Istate-val)

 

 

Konferencia-részvétel és előadás:

Konferencia címe

Előadés címe

Keltezés

Romániai Középkori-Régészek Egyesülete

 

1998  október

 Középkori Egyházi Építészet Erdélyben 1.- Szatmárnémeti (konferancia szervezés)

 

1998  december

Castrum Bene Konferancia- Gyula

A barcarozsnyói vár régészeti kutatása (társelőadó)

1999  május

Országos Régészeti Konferancia - Déva

Ákosi református régészeti kutatása

2000  május

Középkori egyházi építészet Erdélyben II - Nyíregyháza (konferencia szervezés)

Az ákosi református templom és a nemzetségi monostorok régészeti kutatása

2000  szeptember

Országos Régészeti Konferancia - Suceava

Ákosi  református templom régészeti kutatása 2000-ben

2001  május

Konyha és étkezés a kora-újkori Magyarországon - Sárospatak

Erdélyi kora-újkori kerámia edények a régészeti leletek és az irott források tükrében.

2002  október

Középkori Egyházi Építészet Erdélyben III - Szatmárnémeti (konferencia szervszés)

Az Ákosi monostor templom

2002  november

A templom körüli temetők kutatása - Nemzeti Múzeum - Budapest

A Nagykároly-Bobáld-i temető régészeti kutatása 2001 (társszerkesztők Mérai Dóra és Eng Jaqueline)

2002  május

In memoriam Radu Popa - Segesvár

Pénzleletes kerámia edények a kora-újkori Erdélyben.

2003  május

Országos Régészeti Konferencia - Kovászna

A nagybányai Fekete Sas ház régészeti kutatása

2003  június

Műemlékvédelem Erdélyben - Szováta

Az ákosi református templom kutatása.

2004  március

Kutatási ösztöndíj:

Europa Institut - Budapest

Kora-újkori anyagi kultúra Közép Europában

2001 szeptember - 2002 március

 

Egyetemi előadás:

ELTE, Bölcsészettudományi kar, Régészeti Intézet

Kora-újkori Anyagi kultúra Erdélyben

2000/2002 őszi és tavaszi félév

 

Kötet szerkesztés:

Kötet címe

Kiadásának helye

Megjelenésének ideje

Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. I

Satu Mare

1999. társszerkesztő

Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. II

Satu Mare

2002.  társszerkesztő

Mediaevalia Transilvanica. IV

 

2000.  szerkesztőségi titkár

Mediaevalia Transilvanica  V-VI

 

2001-2002  sterkesztőségi titkár

 

Tanulmányok:

Tanulmányok címe

Tanulmány megjelenési helye

Társszerkesztök

Kiadási év

Oldalszám

Importul de veselă în Transilvania al XVII-lea

Studii şi Comunicări - Satu Mare

 

1997

141-146

Asztali kultúra és reprezentáció a 17. Századi nemesi háztartásokban

Mediaevalia Transilvanica I. nr. 1-2

 

1997

127-136

O personalitate sătmăreană interbelică: Jakabffy Elemér

Studii şi Comunicări XV-XVI - Satu Mare

 

1998-1999

411-430

Probleme privind datarea şi cronologia ceramicii de secol XVI-XVII din Transilvania

Arheologia Medievală III

 

1999

5-10

Raport preliminar dr cercetare privind şantierul Alba Iulia - Catedrala Romano-Catolică şi Palatul Ersicola

Patrimonium Apulense II

Daniela Marcu-istrate, Angela Istrate, Daniela Tănase

2002

146-147

The Abbey Church of Ákos. The Architectural and Functional Analysis of a ’Kindred Monastery’ Church

Annual of Medieval  Studies at CEU XI

 

2003

155-180

Vase ceramice de uz comun descoperite cu tezaure monetare din Transilvania (secolele XVI-XVII)

In memoriam Radu Popa - Cluj Napoca, Accent

Daniela Marcu-Istrate, Angel Istrate, Corneliu Gaiu

2003

223-239

Adalékok az aranyosmeggyesi kastály 17. Századi történetéhez

Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára - Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület

 

2003

544-551

A nagykároly-bobáldi temető és templom 2001. Évi régészeti kutatása

A templom körüli temetők kutatása - Budapest  2004 (sajtó alatt)

Mérai Dóra, Jaquelin T. Eng

 

 

Sondaje arheologice la biserica reformată Hodod (jud. Satu Mare)

Studii şi Comunicări - Satu Mare. XVIII (2001) (sajtó alatt)

 

 

 

 

Cikkek:

Cikk mejelenési helye

Oldalszám

Szatmár megye története.

Gyopár 2/2000

3-4

Középkori várak Szatmár megyében.

Friss Újság Évkönyve 2001

32-39

 

Recenziók:

Recenzió megjelenési helye

Év

Korai Magyar Történeti Lexikon

Mediaevalia Transilvanica,  I

1997

Középkori Mezőváros a Székelyföldön - Benkő Elek, Demeter István, Székely Attila

Arheologia Medievală,I

1997