Az Egyesület tagjai

Céljai     Tagjai     Tevékenységünk     Projektek     Alapszabályzat

Személyes adatok:

Családnév:

SZÉKELY

Keresztnév:

ZSOLT

Születési dátum:

1954. 03. 23.

Születési hely (magyarul és románul):

Sepsiszentgyörgy, Sf. Gheorghe,

 

Lakcím:

Sf. Gheorghe, str.Lăcrămioarei nr.20/46/D/5.

Telefonszám:

0267-317589; Mobil: 0745-796624,

E-mail címe:

szekelyzs@honoris.ro

 

Szakmai adatok:

Tudományterület:

Régészet, történelem, közigazgatás történet, politológia

Kutatási témák:

Dél-Kelet Erdély bronzkori és Árpádkori fejlődése, Erdély közigazgatás története

Legmagasabb tudományos fokozata:

A történelemtudományok doktora

Munkahelye:

"Babes-Bolyai" Tudományegyetem, Politikatudomány és Közigazgatási kar, sepsiszentgyörgyi Közigazgatási Főiskola

Beosztása:

Egyetemi adjunktus

 

Munkahelyi címe:

4000- Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr. 50.

Munkahelyi telefonszáma

0267-315270

 

Előző munkahelyek:

Intézmény

Beosztás

Periódus

Székely Nemzeti Múzeum, (volt Kovászna Megyei Múzeum)

Osztályvezető főmuzeológus

1978-1992

Román Trakológiai Intézet

Tudományos főkutató

1993-2003.02.28.

 

Egyetemi és posztgraduális tanulmányai:

Intézmény

Babes-Bolyai Tudományegyetem, történelem-filozófia kar

Kezdés ideje (év/hónap)

1974, szeptember

Végzés ideje (év/hónap)

1978, július

Diploma (tud. cím, szak, év)

Történelem filozófia tanár, 1978,

 


Intézmény

Román Trakológiai Intézet

Kezdés ideje (év/hónap)

1991, szeptember

Végzés ideje (év/hónap)

1997, december

Diploma (tud. cím, szak, év)

A történelemtudományok doktora

 

Tudományos fokozata:

A tézis címe

Dél-kelet Erdély kora bronzkori fejlődése

Témavezető

Roman I. Petre

Bírálók/opponensek

Zaharia Eugenia, Bichir Gheorghe, Leahu Valeriu, Andrițoiu Ion, Németi János

 

Eddigi kutatási programok (vezetése és részvétel):

A program címe

Intézmény

Beosztás

Periódus

A porolisszumi római tábor

Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum

kutató

1982, jul.-aug.

Petőfalvi késő Árpádkori temető

Székely Nemzeti Múzeum

kutató

1979-80

Torja község őskora és kora középkora

Székely Nemzeti Múzeum

ásatásvezető

1981-1991

A bardóci kora bronzkori halomsíros temető

Román Trakológiai Intézet

ásatásvezető

1992-1997

Albis őskora

Román Trakológiai Intézet

ásatásvezető

1997-2001.

Adatok az erdélyi településhálózat kialakulásához és fejlődéséhez.  Az alcsíki - medence településtörténete

Sapiencia-Alapítvány Kutatási Programok

Intézete

programvezető

2001-2002

Megjegyzés: Az elmúlt évtizedben kb. 50 régészeti ásatáson vettem részt, mint kutató, vagy mint programvezető.

 

Ösztöndíjak, nyári egyetemek, továbbképzések:

Fogadóintézmény

Periódus

Soros Alapítvány

1994, január-december

Domus Hungarica

1999, ápr. 15-jún. 15.

A Honismereti Szövetség Nyári Akadémiája

1999. július 10-20.

Domus Hungarica

2000. okt. 1-31.

Arany János Közalapítvány

2002.

 

Idegen nyelvek ismerete:

Nyelv

Olvasás

Írás

Beszéd/előadás

angol

 

 

 

román

 

 

 

német

 

 

 

 

Szakmai egyesület tagság/vezetőségi tagság:

Intézmény

Betöltött funkció

Periódus

Erdélyi Múzeumi Egyesület

tag

1990-től napjainkig

Pósta Béla régésztársaság,

tag

2000-től

Asociația Arheologilor din România

tag

2000-től

MTA köztestületi tag

tag

2000

 

 

Publikációs jegyzék

 

Publikációs jegyzék

 

Önálló kötet:

 

SZÉKELY Zsolt

1997        Perioada timpurie și începutul celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei. Seria: Bibliotheca Thracologica XXI, Bukarest, Román Trakológiai Intézet, 216 p.

 

Társszerzőkkel írott kötetek:

SZÉKELY Zsolt-AMBRUS Attila-BINDER Pál

1997      A Barcaság múltja a régészet tükrében. Barcasági Krónika, 5-12, Brassó, EDITOR BL 49 Kft. Brassói Lapok 159 p.

CAVRUC Valeriu-SZÉKELY Zsolt

1998      Catalogul expoziției "Cultură și Civilizație din Carpații Răsăriteni în lumina noilor descoperiri arheologice", Sepsiszentgyörgy.  (szerkesztő és társszerző) 125 p.

BARTÓK Botond-CAVRUC Valeriu-BĂRBULESCU-Mihail-SZÉKELY-Zsolt-SZÉKELY Zoltán

1998         Repertoriul Arheologic al județului Covasna, Seria Monografii Arheologice I. , Sepsiszentgyörgy, Ministerul Culturii, Academia Română, Muzeul Carpaților Răsăriteni Sf. Gheorghe, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca 280 p.

Dr. SZÉKELY Zsolt-JANCSÓ Árpád-PALKÓ Attila-BELDEANU Veronika

1999        A Románok Történelme, 1-47, Csíkszereda, "Apáczai Csere János" Pedagógusok Háza Kiadója 207 p. Sepsiszentgyörgy. 128 p.

SZÉKEL Zsolt-CZIPRIÁN-KOVÁCS Lóránd

2002    Istoria administrației regionale și locale în România, (egyetemi jegyzet), (A helyi és regionális közigazgatás története Romániában), "Pro Scientia Administrativa", Sepsiszentgyörgy, 128. P.

 

Gyûjteményes kötetekben megjelent tanulmányok:

SZÉKELY Zsolt

1979        Așezarea din epoca bronzului de la Peteni.(A Petőfalvi bronzkori település). In:  Materiale și Cercetări Arheologice, 71- 72,  Nagyvárad 572 p.

1980        Considerații arheologice privind așezarea din epoca bronzului de la Peteni, jud. Covasna. (Régészeti következtetések a petőfalvi (Kovászna megye) bronzkori településről)In: Materiale și Cercetări Arheologice, 39- 46, Tulcea, 674 p.

1980   Date noi privind ritul de înmormântare al culturii Schneckenberg în județul Covasn. (Újabb adatok a Schneckenberg kultúra temetkezési szokásáról Kovászna megyében), In: Aluta, X-XI, 39- 46, Sepsiszentgyörgy, Sepsiszentgyörgyi Múzeum,  444 p.

1981 Epoca bronzului în județul Covasna. In: Aluta, XII-XIII, 13-19, ,Kovászna Megyei Múzeum Sepsiszentgyörgy 456 p.

1981          O descoperire monetară din sec. XVII, în județul Covasna. In:  Aluta, XII-XIII, 441-444,  Sepsiszentgyörgy, Kovászna Megyei Múzeum Sepsiszentgyörgy, 456 p.

1982        Noi descoperiri din epoca romană la Baraolt. (Újabb leletek a római korból Barótról), In:  Studii și Comunicări, V-VI, 1981-82, 119-121, Szatmárnémeti, Muzeul Județean Satu Mare, 770 p.

1983        O descoperire din epoca bronzului de la Sf. Gheorghe, jud. Covasna.  In: Aluta, XIV-XV, 43-47, Sepsiszentgyörgy, Kovászna Megyei Múzeum Sepsiszentgyörgy, 241 p.

1983 Contribuții la dezvoltarea culturii Schneckenberg în jud. Covasna. In: Aluta, XIV-XV, 61-67,  Sepsiszentgyörgy, Kovászna Megyei Múzeum Sepsiszentgyörgy, 241 p.

1983Rezultatele ultimelor cercetări din județul Covasna, în așezări din epoca bronzului și prima vârstă a fierului. 143-149,In: Materiale și Cercetări Arheologice, Bukarest, 684 p.

1984        Așezarea din epoca bronzului și datarea tezaurului dacic de la Peteni. In: Aluta XVI, 7-14,  Sepsiszentgyörgy, Muzeul Județean Covasna - Sfântu Gheorghe 177 p.

1988     Contribuții la răspândirea cărucioarelor de lut în epoca bronzului în sud-estul Transilvaniei. In: Aluta XVII - XVIII, 189-197,  Sepsiszentgyörgy, Muzeul Județean Covasna, 432 p.

1988      Analiza paleo-demografică a necropolei din feudalismul timpuriu de la Peteni. In:  Aluta XVII - XVIII, 211-223,  Sepsiszentgyörgy, Muzeul Județean Covasna, 432 p.

1992 Culturile epocii bronzului din sud-estul Transilvaniei. (Dél-kelet Erdély bronzkori kultúrái) In: Marisia XV-XXII,  29-32, Marosvásárhely, Muzeul Județean Mureș, 587 p.

1994 Le début de l âge du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie. (Kora vaskor kezdete dél-kelet Erdélyben)In: Acta Musei Napocensis 31, 173-79,  Kolozsvár, Muzeul de Istorie a Transilvaniei 626 p.

1994 Ceramica dacică din castrul roman de la Olteni.(Dák kerámia az oltszemi római tábotból) In: Cumidava, XV-XIX, 18-21,  Brassó, Muzeul Județean de Istorie Brașov, 263 p.

1994 The beginning of the Iron Age in the South-East of Transylvania.(A vaskor kezdete dél-kelet Erdélyben) In: Marisia XXIII - XXIV, 11-16, Marosvásárhely, Muzeul Județean Mures  641 p.

1995 Șantierul arheologic Brăduț, județul Covasna - zona tumulilor. In: Cercetări Arheologice în aria Nord-Tracă I. 106-114,  Bukarest, Institutul Român de Tracologie  510 p.

1995  Necropola de incinerație în urne de la Turia, județul Covasna. In: Cercetări Arheologice în aria Nord-Tracă I. 127-147 Bukarest, Institutul Român de Tracologie  510 p.

1996 Egy bronzkori lakóház Torjáról (Kovászna megye). In: Acta 95, 115-119, Sepsiszentgyörgy, A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy  394 p.

1996 Locuințe și cuptoare de olar eneolitice la Ariușd,(Lakóházak és edényégető kemencék az eneolitikumból Erősdről) In: Acta Musei Napocensis 33, 217-222, Kolozsvár, Muzeul de Istorie a Transilvaniei 769 p.

1996     Some Aspects of the Funerary Rite from the Early Bronze Age in the South-East of Transylvania, (A kora bronzkor temetkezési ritusának egyes jellemvonásai dél-kelet Erdélyben)18-21, In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, Bukarest, Institutul Român de Tracologie 440 p.

1996 Așezarea din epoca bronzului târziu de la Lemnia (jud. Covasna), (A lemhényi késő bronzkori település)In: Cumidava XX, 17-25, Brassó, Muzeul Județean de Istorie Brașov  346 p.

1996  Brăduț, jud. Covasna, In: Cronica cercetărilor arheologice, anul 1995, Brăila, Ministerul Culturii, Direcția Monumentelor Istorice  199 p.

1997Tumulul din epoca bronzului târziu de la Brăduț (jud. Covasna), In: Angustia 2. Sepsiszentgyörgy, Ministerul Culturii, Centrul Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan", Sfântu-Gheorghe Muzeul Carpaților Răsăriteni, 498 p.

1997 Așezarea și necropola de incinerație în urne de la Ozun-Lisnău (jud. Covasna ),In: Acta 1996, Sepsiszentgyörgy, A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Edrővidéki Múzeum Évkönyve, Sepsiszentgyörgy - Csíkszereda  342 p.

1997 Necropola tumulară de la Brăduț, județul Covasna - rezultatele săpăturilor din anii 1995 și1996. 41- 54.  In: Cercetări Arheologice în aria Nord - Tracă II, Bukarest, Institutul Român de Tracologie  431 p.

1997 Brăduț, jud. Covasna, In: Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1996, Bukarest, Ministerul Culturii, Direcția Monumentelor Istorice 215 p.

1998Brăduț, jud. Covasna. In: Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1997,  Călărași, Ministerul Culturii, Direcția Monumentelor Istorice 194 p.

1998 Unele probleme ale epocii bronzului târziu în sud-estul Transilvaniei. In: Acta  1997/I., 173-178 Sepsiszentgyörgy, A Csíki Székely Múzeum és a Székely  Nemzeti Múzeum Évkönyve Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy 345 p.

1998 Common elements and chronological relations between the Zăbala Culture and the Livezile Group. In: The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin, 141-160, Gyulafehérvár, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 374 p.

1999 Biborțeni, or. Baraolt, jud Covasna.In: Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1998, Vaslui, Ministerul Culturii, Direcția Monumentelor Istorice 236 p.

1999 Brăduț. In: Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1998, Vaslui, , Ministerul Culturii, Direcția Monumentelor Istorice 236 p.

1999 A bardóci kora bronzkori halomsíros temető, In: Acta 1998/I., 139-156, Sepsiszentgyörgy, A Csíki Székely Múzeum és a Székely  Nemzeti Múzeum Évkönyve Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy 343 p.

1999 Așezarea culturii Wietenberg de la Albiș, com.Cernat (jud. Covasna). In: Acta 1998, 161-170,  Sepsiszentgyörgy, A Csíki Székely Múzeum és a Székely  Nemzeti Múzeum Évkönyve Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy 343 p.

1999Așezarea culturii Wietenberg de la Baraolt, jud. Covasna. In: Angustia 4, 43-45, Sepsiszentgyörgy, "Carpații Răsăriteni" Kiadó 450 p.

2000 Descoperiri funerare extracarpatice din bronzul timpuriu în sud-estul Transilvaniei. In: Funeral Practices as Form of Cultural Identity, 22-28 May 2000, 65-67, Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 88 p.

2000 Așezarea neolitică de la Biborțeni (Baraolt, j. Covasna), In:Acta 1999/I., 125- 130. Sepsiszentgyörgy, A Csíki Székely Múzeum és a Székely  Nemzeti Múzeum Évkönyve Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy 331 p.

2001Ceramica culturii Boian de la Brăduți (j. Covasna). In: Acta 2000/I., 151-160, Sepsiszentgyörgy, A Csíki Székely Múzeum és a Székely  Nemzeti Múzeum Évkönyve Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy 407 p.

2001 A bodrogkeresztúri kultúrához tartozó leletek Bibarcfalván,( Cultura Bodrogkeresztúr la Biborțeni (Baraolt, j. Covasna), In: Acta 2000/I., 161-168, Sepsiszentgyörgy, A Csíki Székely Múzeum és a Székely  Nemzeti Múzeum Évkönyve Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy 407 p.

2001 Some Aspects of the Late Bronze Age in south-eastern Transylvania.In: Der Nordkarpatische Raum in der Bronzezeit, 175-190,Nagybánya, Muzeul Județean Maramureș Bibliotheca Marmatia I., 371 p.

2002Előzetes jelentés az 1953. és 1954. évi szilágypéri (Pir, Szatmár Megye, Románia) régészeti ásatásokról, Preliminary Report of the Archaeological Researches from Szilágypér (Pir, Szatmár County, Roumania). In: Tisicum XII. 107-116,  Szolnok, A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Igazgatósága Szolnok 547 p.

2002. Albiș, com. Cernat, jud. Covasna, Punct: Gradina lui Csiszér(Csíszér kert), În: Cronica cercetărilor arheologice din anul 2001

2002. Contribuții la dezvoltarea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei în lumina noilor cercetări arheologice efectuate la Turia și Brăduț (jud. Covasna), In: Cumidava XXV, Brassó, 3-14.

2002. Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului târziu de la Cernat, jud. Covasna(New Archaeological Discoveries from the Last Bronze Age from Cernat, Covasna County), In: Angustia 7. Angustia Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 175-182.

 

Társszerzővel írott tanulmányok:

 

SZÉKELY Zsolt-GEORGESCU Laurenția

                        Contribuții la cunoașterea ritului funerar al dacilor din sud-estul Transilvaniei, In: Aluta, 1980-81, 37-38, Sf. Gheorghe,

SZÉKELY Zsolt-BORDI Zs. Lóránd

                        Albiș, com. Cernat, jud. Covasna. Punct: Grădina lui Csiszér. (Csiszérkert), In: Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, p. 13-14, Pl. 1-3.

CAVRUC Valeriu-ROTEA Mihai-SZÉKELY-Zsolt

 Șoimeni (Ciomortan), com. Păuleni, jud. Harghita, Punct: Várdomb (Dealul Cetății), In: Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999., p. 103-104.

SZÉKELY Zsolt-BORDI Zs. Lóránd

                        Noi periegheze arheologice la Albiș (Cernat,j. Covasna), campania 1999. In: Acta 1999,  131-144., Sepsiszentgyörgy, A Csíki Székely Múzeum és a Székely  Nemzeti Múzeum Évkönyve Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy

 

Tudományos folyóiratokban közölt tanulmányok, cikkek:

 

Așezări ale daco-geților în sud-estul Transilvaniei, In: Astra, 4/1979, Brassó,

 

Un mormânt de incinerație de la Ariușd, In: SCIVA, nr. 1, Tom. 33, 1982, 136-138, Bukarest, Akadémiai Kiadó,

 

Contribuții la procesul de formare a tracilor, sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sud-estul Transilvaniei, In: Symposia Thracologica 4, 1986, 53-54, Bukarest, Román Trakológiai Intézet,

 

Epoca bronzului în sud-estul Transilvaniei, In: Symposia Thracologica 5, 1987, 139-141, Csíkszereda, Román Trakológiai Intézet,

 

Așezarea din epoca bronzului (cultura Wietenberg) de la Cernat (jud. Covasna) In: Symposia Thracologica 6, 1988, 46, Piatra-Neamț, Román Trakológiai Intézet,

 

Contribuții privind riturile funerare din epoca bronzului în sud-estul Transilvaniei, In: Symposia Thracologica 7, 1989, 246, Tulcea, , Román Trakológiai Intézet,

 

O figurină de lut din cultura Wietenberg de la Turia, jud. Covasna, In: Symposia Thracologica 8, 1990, 111-113, Satu Mare - Carei, Román Trakológiai Intézet,

 

Câteva piese figurate descoperite în castrul roman de la Olteni, In: Revista Muzeelor nr. 1, 1991, 25-28, Bukarest, Kultúr Minisztérium,

 

Some aspects of the Preschneckenberg Culture from Zăbala, (Early Bronze Age, Covasna district), In: Symposia Thracologica 9, 1991, 93-94, Bukarest, Román Trakológiai Intézet,

 

Barcaság múltja a régészet tükrében, In: Honismeret, nr.2/1996, 6-10, Budapest, A Honismereti Szövetség Folyóirata,

 

Activitatea Filialei Sibiu a Institutului Român de Tracologie în anul 1996, In: Thraco-Dacica Tomul XVIII, 1997, Bukarest, Román Trakológiai Intézet,

 

Dél-kelet Erdély honfoglalás- és Árpád-kori emlékei, In: Átalvető nr.30, 1999, 28, Szekszárd, Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének negyedévi lapja,

 

A Csókás vára, In: Átalvető nr. 30. 1999, 29. Szekszárd, Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének negyedévi lapja,

 

The Wietenberg culture fortress from Turia (Covasna District), În: Thraco-Dacica, XX, 1-2,  1999, p. 109-126. Bukarest, Román Trakológiai Intézet,

 

Ceramica slavă de la Filiași (jud. Harghita ), În: Angustia, 5, 2000, Sf. Gheorghe, p.265 - 282, Sf. . Gheorghe

 

Așezările și necropola culturii Otomani de la Pir (județul Satu Mare), In: Thraco-Dacica, XXI, 1-2, 2000, p. 103-146; Bukarest, Román Trakológiai Intézet,

 

Pósta Béla szellemi öröksége a Székelyföldön, In: Átalvető nr. 41, 2002. 25. . Szekszárd, Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének negyedévi lapja,

 

Albiș, com. Cernat, jud. Covasna, Punct: Grădina lui Csíszér (Csíszér kert), In: Cronica cercetărilor arheologice din anul 2001. 2002. București,

 

A Bodrogkeresztúr-kúltura újabb emlékei a Székelyföldön, In: Erdélyi Múzeum nr. LXIV, 2002/1-2. P. 86-92.

 

Recenzió:

 

Ferenczi István, Észrevételek az Erdélyi rézkor keleti népi és mûveltségi elemeivel kapcsolatban, (Szolnok Megyei Múzeumok adattár - Szolnok, 1997), , In: Angustia 3. 1998, 437-438, Sepsiszentgyörgy, Ministerul Culturii, Muzeul Carpaților Răsăriteni, Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Centrul Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan",