Az Egyesület tagjai

Céljai     Tagjai     Tevékenységünk     Projektek     Alapszabályzat

Személyes adatok:

Családnév:

Németi

Keresztnév:

János

Születési dátum:

1939 november 22

Születési hely (magyarul és románul):

Szentmiklós, Sinmiklăus

 

Lakcím:

Nagykároly, P-ţa 1 Mai, nr. 6, Ap. 1,  Szatmár megye

Telefonszám:

061-861915 / 061-864981

E-mail címe:

pocakos@lycos.com

Munkahelyi adatok:

Főállású munkahelye:

Szatmár Megyei Múzeum, Nagykárolyi Kirendeltség

Beosztása:

I-es fokozatú tudományos kutató

Az oktatott tárgyak megnevezése:

 

Munkahelyi címe:

str. 1 Decembrie nr. 2, Nagykároly

Munkahelyi telefonszáma:

061-861915 / 061-864981

Előző munkahelyek:

Intézmény

Beosztás

Időszak

Nagybányai Múzeum

régész

1963

Nagykárolyi Múzeum

régész

1965

Nagykárolyi Múzeum

igazgató

1968

Nagykárolyi Gimnázium

tanár, aligazgató

1977

Román Thrakológiai Intézet

tudományos főkutató

1990

Szatmári Múzeum

régész

1998

Nagykárolyi Múzeum

igazgató

1999

Egyetemi és posztgraduális tanulmányai:

Intézmény

Babes- Bolyai Tudományegyetem- Történelem

Kezdés ideje (év/hónap)

1959

Végzés ideje (év/hónap)

1963

Diploma (tud. cím, szak, év)

1963, Bronzkor emlékei Nagykároly kú

Legmagasabb tudományos fokozata: doktori

A tézis címe

Nord-Vestul României de la Hallstattul târziu până la Laténe-ul mijlociu

Témavezető

Kurt Horedt

Szakmai adatok:

Tudományterülete:

Történelem, Régészet

Kutatási témái:

Különböző korok régészeti emlékei északnyugat Romániában

Eddigi kutatási programok (vezetése és részvétel):

A program címe

Intézmény

Beosztás

Időszak

  Romániában évente több alkalommal is resztvett kutatási programokban, valamint szervezett is régészeti ásatásokat, konferenciákat és kiállításokat (kb. 80 alkalommal)

Nagybányai Múzeum, Nagykárolyi Múzeum, Román Thrakológiai Intézet, Szatmári Múzeum

résztvevő, vezető kutató, szervező

1963-1977, illetve 1990-2002

Nemzetközi együttműködések

 

Ausztria-Stielfried-Nemzközi együttműködés

tapasztalatcsere, régészeti ásatás

1992

 

ásatás

Németország -Hochdorf- Nemzközi együttműködés

tapasztalatcsere, romániai tudományos küldöttség

résztvevője

2000

 

Magyarország -Debrecen

3-as autópálya régészeti leletmentése Nemzközi együttműködés,

tapasztalatcsere, régészeti ásatás

 

1999-2001

 

Szeged

6-os autopálya régészeti leletmentése Nemzközi együttműködés, tapasztalatcsere, régészeti ásatás

2000

 

Spanyolország

Dokumentálódási ösztöndíj a Román Trakológiai Intézet részéről

1998

 

Magyarország

Dokumentálódási ösztöndíjak

1990-2001

Konferencia-részvétel és előadás:

Rendező intézmény

A konferencia cime

Előadás címe (ha tartott)

Keltezés

Szolnok

Dombokká vált évszázadok. Tell telepek a Kárpát-medencében. Nemzetközi konferencia.

 

1992

Pozsony

Ősrégészeti konferencia. Nemzetközi konferencia.

 

1991

Mangalia

Nemzetközi Trakológiai konferencia

 

1991

Mangalia

Nemzetközi Trakológiai konferencia

 

1994-1998

Nagybánya

Bronzkor a Kárpát-medencében. Nemzetközi konferencia.

 

1999

Nagybánya

Kulturális kapcsolatok a bronzkorban a Kárpát-medencében. Nemzetközi konferencia.

 

2001

Idegen nyelvek ismerete:

Nyelv

Olvasás

Írás

Beszéd/előadás

Angol

középfok

középfok

középfok

Német

középfok

középfok

középfok

Szakmai egyesület tagság/vezetőségi tagság:

Intézmény

Betöltött funkció

Időszak

Erdélyi Múzeum Egyesület

tag

1990-2003

Pósta Béla Egyesület

vezetőtanács elnök

1999-2003

Román Régészeti Bizottság

tag

1990

 

Tudományos publikációk:

Publikáció címe

Publikáció megjelenési helye

Év