Az Egyesület tagjai

Céljai     Tagjai     Tevékenységünk     Projektek     Alapszabályzat

Személyes adatok:

Családnév:

Botár

Keresztnév:

István

Születési dátum:

1976. február 3.

Születési hely  (magyarul és románul):

Csíkszereda - Hargita megye; Miercurea Ciuc jud. Hargita

 

Lakcím:

530100 Miercurea Ciuc, Szabadság tér 10/B/35

Telefonszám:

40-266-317368, 40-0742396410

E-mail címe:

ibotar@hotmail.com   botaristvan@freemail.hu

Munkahelyi adatok:

Főállású munkahelye:

Csíki Székely Múzeum

Beosztása:

régész

Munkahelyi címe:

Csíkszereda (Miercurea Ciuc), Vártér nr. 2

Tanulmányai:

Intézmény

Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda

Kezdés ideje (év)

1990

Végzés ideje (év)

1994

 


Intézmény

Városrendezési és Urbanisztikai Technikum, Csíkszereda

Kezdés ideje (év)

1995

Végzés ideje (év)

1996

 


Intézmény

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Régészettudományi Intézet - Budapest

Kezdés ideje (év)

1996

Végzés ideje (év)

2001

 

Intézmény:

ELTE-BTK Történeti Doktori Iskola PhD. ösztöndíj- Régészet

Kezdés ideje (év):

2003

Végzés ideje (év):

2006

Doktori dolgozat címe:

Csík középkori településtörténete

Témavezető:

Dr. Benkő Elek - MTA-Régészeti Intézet

 

Eddigi kutatási programok (vezetése és részvétel):

A program címe

Intézmény

Beosztás

Időszak

Csíki Székely Múzeum Árpád-kori leletei

ELTE-BTK szakdolgozat

 

2001

Székelyföld középkori településtörténete.

Székelyföld 2000

munkatárs

2003 - 2004

Dendrokronológia kutatások Erdélyben - Thót Boglárka és Grynaeusa András

OTKA

Kezdeményező és munkatárs

2001

Középkori templomok kutatása Csíkban.

Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma Határon Túli Magyarok Főosztálya

 

2003

Idegen nyelvek ismerete:

Nyelv

Olvasás

Írás

Beszéd/előadás

Angol

 

 

 

Német

 

 

 

 

Konferencia-részvétel és előadás:

Rendező intézmény

A konferencia címe

Előadás címe (ha tartott)

Keltezés

EMTE csíkszeredai karának megnyitója

Székelyföld 2000 Konferencia

Csík középkori településtörténetéről

2001. október 11.

Munkaülés - Csíkszereda

 Természeti és épített örökségünk

Mentalitás, törvényesség, támogatás. A régészet aktuális problémái

2002. szeptember 13.

Munkaülés - Gyergyószentmiklós

Székelyföldi települések térben és időben.

Település meghatározó tényezők a középkori Csíkban, és forrásaik.

2002. szeptember 20.

 

III. Székelyföld Konferencia - Csíkszereda

Régészeti topográfia és örökségvédelem.

2002. október 4.

 

IV. RODOSZ Konferencia - Kolozsvár

A csíkszenttamási és csíksomlyói kutatások előzményei.

2003. április12.

 

IV. RODOSZ Konferencia - Kolozsvár

A csíkszenttamási és csíksomlyói kutatások előzményei. - társelőadóként Tóth Boglárka és Darvas Lóránt

2003. április 12.

 

IV. RODOSZ Konferencia

A csíkszenttamási csonkatorony 2002. évi régészeti kutatás.- társelőadó Tóth Boglárka és Darvas Lóránt

2003. április 12.

Erdélyi Múzeum Egyesület, bölcsészet-, nyelv-, és történelemtudományi szakosztályának gyergyószentmiklósi vándorgyúlésén.

 

Csík a X-XIV. Században. Új adatok és kérdések.

2003. május 23.

 

Az erdélyi műemlékvédelem - Szovátafürdő

A csíksomlyói plébániatemplom régészeti kutatása (2002-2003. Idény)

2003. március 6.

Szakmai egyesület tagság/vezetőségi tagság:

Intézmény

Betöltött funkció

Időszak

Csíki Múemlékvédő Egyesület

tag

2001-

Erdélyi Múzeum-Egyesület

alelnök

2003-

 

Publikációk:

Publikáció címe

Publikáció megjelénési helye

Év

Oldalszám

Árpád-kori kerámialeletek a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében.

ACTA I.

1999 (2000)

247-272

Csík korai templomairól.

SZÉKELYFÖLD V. évf, 11. szám

2001. november

119-149

Népvándorláskori vasművesség nyomai Csíkszentsimonban I.

ACTA

2001

165-174

A Csíki-medence Árpád-kori emlékei

Erdélyi Tudományos Füzetek

Előkészületben

 

Csík Árpád-kora már nem "praehistorikum"

Hargita Népe

2003. február 11.

5

Csíki helytörténetírás, falumonográfiák régész szemmel.

Kulturális Központ (Hargita megye Tanácsa)-kiadványában - megjelenés előtt

 

 

 

Régészeti feltárásokon való résztvétel:

Székesfehérvári bazilika, budai vár, jáki templom, zalavári szláv- karoling központ, alvinci domonkos kolostor, zamárdi avar temető, visegrádi Árpád-kori falu, palota és ferences kolostor.

 

Társvezető a régészeti kutatásokban:

Farcádi református templom

2002

Csíkszenttamási "Csonkatorony" középkori templomrom

2002-2003

Csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom

2002-2003