Kapcsolatfelvétel

 Az Egyesület Vezetősége

Az Egyesület az erdélyi magyar régészközösség reprezentatív szerve, 11 romániai kutatóintézet magyar anyanyelvű kutatóit, a Phd, MA és egyetemi képzésben résztvevő hallgatókat tömöríti. Tagjainak száma meghaladja a 100-at.

            Az Egyesület Tudományos Tanácsának tagjai:

Dr. László Attila, egyetemi professzor, Al. I. Cuza Tudoányegyetem, Iasi

Dr. Németi János, tudományos fokutató, Nagykároly

Dr. Bajusz István, egyetemi adjunktus Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Dr. Kacsó Károly, tudományos fokutató, Nagybánya

Dr. Székely Zsolt, tudományos fokutató, Bukarest

                      Az Igazgatótanács tagjai:

Igazgató: Dr. Bajusz István, egyetemi adjunktus Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Territoriális aligazgatók:

Drd. Soós Zoltán, régész Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely

Drd. Botár István, régész Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda

Drd. Szőcs Péter, régész Szatmári Megyei Múzeum, Szatmárnémeti

            Titkár:

                        Drd. Pánczél Szilamér, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár