Az Egyesület tevékenysége

Céljai     Tagjai     Tevékenységünk     Projektek     Alapszabályzat

A   Pósta Béla Egyesület égisze alatt vagy tagjainak részvételével zajlottak az alábbi tevékenységek:

        Románia és Magyarország közötti kétoldalú egyezményhez csatolt műemlékvédelmi protokollum objektumai között található Gyergyószárhegyi kastély régészeti kutatása és a kutatás eredményeinek összegzése. A program finanszírozása a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium illetve a Román és Magyar államközi megegyezés műemlékekre vonatkozó megállapodásában előírt összegekből és az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány programmenedzselésével történt. Az 1999 óta folyó kutatáson, folyamatosan 25 régészhallgató vesz részt Dr. Molnár Zsolt egyetemi asszisztens és Drd. Emődi Tamás építész vezetésével. Minden évben egyhónapos időtartamú régészeti kutatásra került sor.

          Az 1999-es évtől az Egyesület programtervezetében szerepelt a Porolissumi amfiteátrum régészeti feltárása is. Jelen lelőhelyen a régészeti ásatások már régóta folynak és a kutatást Dr. Bajusz István egyetemi adjunktus, az Egyesület igazgatója irányítja. Évente 20-25 régészhallgató vett részt az általában három hetes régészeti feltáráson, elsajátítva a régész szakma majdani gyakorlásához elengedetlen ismeretek egy részét és megismerkedve a római kor anyagi kultúrájával.

          Hasonló célt szolgált a Bihar Megyei Múzeum munkatársaival és a Restitutor KFT. építészével közösen végzett Érábrányi református templom régészeti kutatása. A kutatott objektum -az érábrányi premontrei kolostor- nagy jelentőséggel bír az erdélyi magyar műemlékvédelemben és műemlékkutatásban. A folyamatosan működő kutatóprogramban 20 régészhallgató ismerkedett a szakma rejtelmeivel, Dr Molnár Zsolt egyetemi asszisztens irányítása alatt.

          1999 óta szakmai előadások és a régészeti anyagelemzés illetve a régészeti rajz elkészítésének elsajátítára irányuló gyakorlati foglalkozások révén a régészet iránt érdeklődő egyetemi hallgatókból álló munkacsoport tagjai, Dr. Molnár Zsolt  vezetésével heti rendszerességel a tanrend hiányosságait próbálták pótolni. A tudományos műhelymunka eredményességét bizonyítja, hogy 2000-2003 között zajlott a nagykárolyi múzeum gyűj- teményében található őskori leletek régészeti feldolgozása is. 2003-ban a munkacsoport támogatást nyert az Andrássy-gyűjtemény régészeti leletanyagának tudományos feldolgozására. Ebben a programban 7 egyetemi hallgató vesz részt.

          1999-től a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak több ízben eloadásokat tartott Dr. Németh György egyetemi professzor. Ezt egészítették ki Dr. Visy Zsolt, Dr. Vaday Andrea és Dr. Paszternák István szakmai előadásai.

          Az egyetemi hallgatók tanulmányutakon és tapasztalatcseréken vettek részt oktatóik kíséretében: Pl. A kolozsvári régészhallgatók illetve a debreceni hallgatótársaik közötti tapasztalatcsere, a gyulafehérvári December 1 Tudományegyetemen való tapasztalatcsere és régészeti anyagelemzés, a gyergyószárhegyi Tornyot Raktam című vándorkonferencián való részvétel, a gyergyószárhegyi régészeti anyag elemzését és dokumentálását célzó szakmai gyakorlat, a marosvásárhelyi Megyei Múzeum raktárában található régészeti anyag egy részének rendszerezése.

          Kolozsvár környéki terepbejárásokon oktatóik vezetésével számos régészetet hallgató diák vett részt, megismerkedve ezen kutatóeljárás módszer és eszköztárával.

          Az Egyesület kutatói szakmai ülésszakokon mutatták be tudományos eredményeiket, itt megemlíthetjük Dr. Németi J., Dr. Bajusz I., Dr. Kacsó K., Dr. Székely Zs, Dr. László Attila, Drd. Pánczél Szilamér, Dr. Molnár Zsolt, Drd. Gindele Róbert, Drd. Szőcs Péter, Drd. Soós Zoltán, Drd. Botár István nevét stb.

          Külön megvalósításnak tekinthetjük a 2003. novemberében az EME-vel közösen megszervezett I. ERDÉLYI MAGYAR RÉGÉSZETI KONFERENCIÁT, amely nemcsak az erdélyi és magyarországi szakemberek tudományos párbeszédének biztosított keretet, hanem lehetőséget nyújtott a Pósta Béla Egyesület első országos közgyűlésének megrendezésére és hivatalos megalapítására is.

            2004. november 5-7 Marosvásárhelyi II. ERDÉLYI MAGYAR RÉGÉSZETI KONFERENCIA