Az Egyesület

Céljai     Tagjai     Tevékenységünk     Projektek     Alapszabályzat

A Bolyai Egyetem működésének az 1959-es évben való jogtalan megszüntetése, az addigi folyamatosan működő régészképzés végét is jelentette. Egy olyan folyamat szakadt meg, amely az erdélyi térség társadalomtörténeti kutatásának egy terülelét felvállaló kutatóutánpótlást biztosította. Ezzel a politikai döntéssel jó ideig megbénították a kiemelkedő egyéniségek neveivel (Pósta Béla, Buday Árpád, Torma Károly, Király Pál, Torma Zsófia, Téglás Gábor, Cserni Béla) fémjelzett Erdélyi Régészeti Iskola tevékenységét is. Az addig Erdély területén működő magyar régészek egy része, ekkor választotta az anyaországba való áttelepedést.

A erdélyi magyar régészeti kutatás hiányának meddő évei rányomták bélyegüket a térség tudományos régészeti kutatásának a színvonalára. Bár léteztek magyar régészek Erdélyben, számuk és lehetőségeik csekély volta miatt, mintegy csak tovább éltették, átmentették az erdélyi régészetet a válságos időszakon.

            A Román Tanügyminisztérium 1993-94-es tanévtől kezdődően magyar tannyelvű csoportok létrehozásáról szóló rendeletének értelmében a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem keretén belül létrejött és működik a Muvészettörténet-, Régészet-, Könyvtárszak-, Hitoktató- Történelem szak. A hallgatók száma a folyamatos létszámbővítés következményeként több mint 310 hallgatóra nőtt.

            A felduzzadt hallgatólétszám, valamint az oktatás színvonalának lényeges növekedése, a szakmai és egyéni érdekek sokszínűvé válása egyre világosabbá tette a szemléletváltás szükségességét. A tudományos tevékenységek és az önképzés megszervezését illetően, a Régészeti-tanszék az elengedhetetlen szakmai gyakorlat mellett, számos más gyakorlati tudnivaló és anyagismeret elsajátítására irányuló szakelőadást és tevékenységet is bevezetett.

            Az Erdély területén tevékenykedő magyar régész-kutatók együttműködésének elősegítése végett és a Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Karának keretein belül régészetet hallgató diákok munkáját segítendő, az 1999-es év folyamán létrejött a Pósta Béla Egyesület.