Az Egyesület céljai

Céljai     Tagjai     Tevékenységünk     Projektek     Alapszabályzat

        Az Egyesület alapvető célkitűzései között jelölte meg a történeti, művelődéstörténeti, régészeti, településtörténeti -tudományos és kutatási-  tevékenységek támogatását, a műemléki és muzeális értékek kutatását és megóvását, valamint a történelemoktatás segítését. Céljai megvalósítására szem előtt tartva az oktatási segédanyagok és más tárgyi feltételek biztosítását, egyetemi oktatók munkájának segítését, vendégoktatói programok, tanfolyamok, tanulmányutak szervezését, egyetemi hallgatók és oktatók egyéni kutatómunkájának segítését, ösztöndíjak továbbítását. Ezekhez járul hozzá a kutatási, dokumentálódási tevékenység, a tudományos konferenciák szervezése és lebonyolítása. Művelődéstörténeti, régészeti, történeti tárgyú adatgyűjtések, feldolgozások tudományos lebonyolítása és szervezése, a településtörténeti, mőemléki, muzeális dokumentumok felkutatása, az ilyen tárgykörbe tartozó írott és képi dokumentumok, felmérések, tervek elő- állítása, a muzeális értékű tárgyak felkutatása, megmentése és múzeumba juttatása.

A már feltűntetett kutatási és kutatásszervezési tevékenységet egészíti ki a különböző kiadványok, beleértve könyvek, folyóiratok, időszaki kiadványok készítése és terjesztése.

Az Egyesület (adminisztratív archívumán kívül) a céljai megvalósításához szükséges tudományos jellegű gyujtemények: könyvtár, tervtár, fényképtár, régészeti gyűj- temény létrehozásán fáradozik