Az Egyesület Alapszabályzata

Céljai     Tagjai     Tevékenységünk     Projektek     Alapszabályzat

Általános rendelkezések

1.sz. Az Egyesület, mint román jogi személy, a jelen Alapszabályzat alapján működik.

            2.sz. Az Egyesület a Románia Alkotmánya 37. fejezetének, valamint a 26/31. I. 2000 és 37/2003  számú Kormányrendeletek,  rendelkezései alapján jött létre.

            3.sz. Az Egyesület független, apolitikus, nonprofit román jogi személy.

 

II. Fejezet

Neve, székhelye, muködési ideje

            4.sz. Az Egyesület neve: Pósta Béla Egyesület.

            5.sz. Az Egyesület székhelye: Kolozsvár, Str. Prof Ciortea, Nr. 1.

 Az Egyesület alapszékhelyén kívül fiókszékhelyeket létesíthet más hazai és külföldi helységben.

            6.sz. Az Egyesület meghatározatlan időre alakul.

 

III. Fejezet

Az Egyesület céljai

            7.sz. Az Egyesület alapvető célkitűzései a történeti, művelodéstörténeti, régészeti, tudományos és kutatási tevékenységek szervezése és támogatása, a mű- emléki és muzeális értékek kutatása és megóvása, valamint a történelem- és régészeti oktatás segítése.

Céljai megvalósítására az Egyesület a következő tevékenységeket fejti ki:

A régészeti és történeti tárgyú egyetemi oktatás támogatása. E körben oktatási segédanyagok és más tárgyi feltételek biztosítása, egyetemi oktatók munkájának segítése, vendégoktatói programok, tanfolyamok, tanulmányutak szervezése, egyetemi hallgatók és oktatók egyéni kutatómunkájának segítése, ösztöndíjak továbbítása.

Kutatási, dokumentációs tevékenységek, tudományos konferenciák szervezése. Művelődéstörténeti, régészeti és történeti tárgyú kutatások, adatgyűjtések, feldolgozások készítése, beleértve településtörténeti, műemléki, muzeális dokumentumok felkutatását, az ezen tárgykörbe tartozó írott és képi dokumentumok, felmérések, tervek előállítását, muzeális értékű tárgyak felkutatását, megmentését, múzeumba juttatását.

A kutatási tevékenység tárgykörébe eső kiállítások, kiadványok, beleértve könyvek, folyóiratok, időszaki kiadványok készítése és terjesztése.

Az Egyesület (adminisztratív archívumán kívűl) céljai megvalósításához szükséges tudományos jellegű gyűjteményeket: könyvtárat, tervtárat, fényképtárat, régészeti gyűjteményt hoz létre.

Az Egyesület céljai közé sorolható a működéséhez, a fentebb felsorolt célok teljesítéséhez szükséges szervezési, szolgáltatási feladatok megoldása, az ezekhez szükséges anyagi források gyűjtése, befektetés útján történő gyarapítása, a szükséges tárgyi eszközök, ingó és ingatlan javak megvásárlása. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében, az Egyesület Tudományos Tanácsának döntései alapján együttműködik, szakmai kapcsolatokat tart fenn, tapasztalatcserét folytat más hazai és külföldi, fizikai és jogi személyekkel.